DELiK GEMi VE HASARSIZ GEMi HIZIR KISSASI DÜNMÜ BUGÜNMÜYDÜ

DELiK GEMi VE HASARSIZ GEMi

“Ehl-i Beytim(Benim Evlatlarım) Nuh’un gemisi gibidir; ona binen kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur.”

(Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed, Müsned, III, 157; Tabarânî, el-Kebîr, No:2636-2638.)

Salih bin Ukbe babasından, o da İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan, o da babaları vasıtasıyla Resulullah (s.a.a)’den, şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
  “Mehdi benim evlâtlarımdandır, onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu delâlete düşecektir. O, peygamberlerin nişaneleriyle gelecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır.”

(Uyun’ül-Ahbar, c.1, s.287; Bihar’ul-Envar, c.51, s.72.)

Nihayet gemiye bindikleri zaman O (Hızır), gemiyi deldi. Hz.Musa: “Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten Sen (ziyanı) büyük bir iş yaptın!” dedi. Hızır (as) : Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi?”dedi.

Deccal  En Küçül Kızdan oglan Çoçuguna kadar gemileri delip yani sikip bekaretini elinden alip bütün gemilere el koyuiyor, o HIZIR KISSASI geçmişde değil bugün yaşaniyor.  En Kıymetlı Hazinesini Delip elinden alip, Bütün Gemileri Hasarlı ve Delik Hale Getriyor ki
insanlik soyu ileri gitmesin, Delik gemiyle yolculuk olmaz,  az ilerde batar.
sadece iki saglam gemi biri mehdi
ikincisi isa gemisi saglam gemiydi

“Bir zaman melekler şöyle demişti: ‘Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir emirle meydana gelecek olan bir çocukla müjdeler ki, onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünya ve âhirette şeref sahibi ve Allah’a yaklaştırılanlardan olacaktır. İnsanlara, beşikte iken de konuşacaktır. O, sâlih kimselerden olacaktır” (3/Âl-i İmrân, 45-46). Hz. Meryem, kendisine verilen bu haber karşısında hayretler içerisinde kalmıştı. Onun bu durumu Kur’an’da şöyle ifade edilir: “Meryem; ‘Rabbim! Bana hiç bir insan ve cin dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?’ dedi./immeculata Delik olmayan gemi Tanri ve Mehdi ve isa Hasarli gemiden dogmaz deliksiz gemiden kendi delip cikandir hasariz gemi unutma isa mehdi ariyorsan gemi hasarlimi deglimi ona bak önce kimin anasi kim kimin babasi kim bilen varmi bugün HIZIRla karsilaşsan bile diyecegi azicik vercenmi gemini bir delenmi yani uyan sofi sofiye) Allah da şöyle dedi: Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece ‘ol’ der ve o da hemen oluverir”

(3/Âl-i İmran, 47)

immeculata hasarsız gemi TANRIYI veya kurtarıcıyı mehdiyi doguran anne ve gemi ki ondan doganda zaten iffetini koruyan kimse
ki ondan doganin  Hz isa nin sikine varinca kesmisler o gemiyede hasar vermisler kala kala bir mehdi gemisi var bindiniz o gemiye bindiz binmediniz ey insan soyun tükeniyor, o gemiye binmekte ona hücre enerji olmak demek yedigi icitigi geydigi aldığı verdiği bunun disinda bir insanin gemisin nasil binilir, sikerek binilmez, sikeren kadina binilir oysa mehdi gemisi erkektir, erkek hamile kalmazki ona  baska gemi yüklüyelim o yüzden kadindan mehdi olmaz, cünkü evlenince gemi hasara ugrarda ondan, delik gemiyle uzun yol gidilmez. az ilerde su alir ve batar.

Author: webgo-admin