“Peygamber efendimiz: Cebrâil’e sordum, benden sonra bir daha yeryüzüne inecek misin? – Cevaben dedi ki: Evet on defa daha ineceğim ve her gelişimde bir şeyi kaldıracağım”

Peygamber efendimiz: Cebrâil’e sordum, benden sonra bir daha yeryüzüne inecek misin?
– Cevaben dedi ki: Evet on defa daha ineceğim ve her gelişimde bir şeyi kaldıracağım.

“Birinci inişimde, dünyadan bereketi kaldırırım.

İkinci inişimde, kalplerden merhameti kaldırırım.

Üçüncü inişimde; mahlûkattan muhabbeti, ana ve babaya itaati ve ihsanı kaldırırım.

Dördüncü inişimde; utanmayı, hayâyı kaldırırım.

Beşinci inişimde, kalplerden Allah korkusunu kaldırırım.

Altıncı inişimde, fukarâdan sabrı kaldırırım.

Yedinci inişimde; zenginlerden sehâveti, cömertliği kaldırırım.

Sekizinci inişimde, emirlerden ve ümerâdan adâleti kaldırırım.

Dokuzuncu inişimde, Kur’ân-ı Kerîm’i ve ahkâmını kaldırırım.

Onuncu ve son inişimde de, kalplerden îmânı kaldırırım.”

Tabiî bu kaldırışlar, insanların günahları ve bu vasıfları terk edişleri sebebiyledir.

(Hadisi-i Şerif – Tenbîhu’l-Gafilin Abdüllatif s: 247)

Dikkat : Mehmet Ali Bulut hoca yakınlarda rüya gördüğünü ve, ikinci semada CEBRAiLi gördüğünü, sonra birinci semadada Tayyib i gördüğünü söylüyor, Cebrail a.s. en son yedinci defa inmişdi ,…. ve bu sekizinci iniş demek oluyor ve artık

“ve Sekizinci inişimde, emirlerden ve ümerâdan adâleti kaldırırım.”

yani devlet başkanlarından adaleti kaldırmaya inmiş gözüküyor o rüyaya göre

Author: Rasit Tunca