“Ahirzamanda Ashabı Kehf, Mehdi’nin Yardımcıları Olacaktır”

Peygamberimiz Buyurdular

“Ahirzamanda Ashabı Kehf, Mehdi’nin Yardımcıları Olacaktır”

(Hadis-i Şerif – ibni abbass dan Rivayetle -Kitabul Bürhan)

Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre; Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

“Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yardım edecektir. Ashab-ı Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yardımcılarından olacaklar.”

İmam-ı Suyuti diyor ki:

“Ashab-ı Kehf’in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah’ın onlara bir ihsanıdır. Çünkü onlar Mehdi’ye yardımcı olacak ve böylece ümmeti Muhammed’e dahil olma şerefi kazanacaklardır.”

(Sünen-i Ebu Davud, 5/122)

Author: Rasit Tunca