“Ameller Niyetlere Göredir”

Peygamberimiz Buyurdular

“Ameller Niyetlere Göredir”

(Hadis – Buhari,Müslim,Ebu Davud)

Hadisin Kaynaklardaki Orjinal Hali

Buhâri, Müslim ve Ebu Davud, Hz. Ömer’den naklediyor:

Peygamberimiz Buyurdular

“Ameller ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü nün rızası ve hoşnutlukları için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.”

(Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11)

Author: Rasit Tunca